Wedstrijdreglement

Jack Koenen Competitie

   • Aanvang van de wedstrijden is om 9 uur.
   • De crosswedstrijden gaan bij regen altijd door.
   • Bij extreem koud weer en/of bij gladheid wordt overleg gepleegd door minimaal 2 leden van de commissie, die beslissen of de wedstrijd doorgaat of wordt verschoven naar een andere datum, zie punt 4)
   • Als een wedstrijd wordt afgelast wordt de wedstrijd verschoven naar de eerstvolgende wedstrijddatum.
   • Deelnemers houden zich aan de spelregels, het uitgezette parcours en aan de uitspraak van de jury.
   • Het dragen van een valhelm is verplicht.
   • In het bijzonder tijdens de tijdritten, de jury niet storen in het uitvoeren van hun taak.
   • Bij individuele tijdritten mag niet worden gestayerd, houd 25 meter afstand, anders volgt diskwalificatie.
   • Tijdens de tijdrit in de polder is de renner zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid.

 

Klassering

   • Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient men minimaal aan 8 wedstrijden te hebben deelgenomen.
   • Bij gelijk aantal punten in het eindklassement tellen de meest aantal 1e plaatsen, daarna 2e, 3e enz.
   • De eindwinnaar van A en B met de beste resultaten zal voor één jaar in aanmerking komen voor de Jack Koenen wisselbeker.
   • Als de competitie is afgelopen, de rugnummers inleveren bij de jury.

 

Gastrenners

Onder Gastrenners wordt verstaan renners die deel willen nemen aan wedstrijden van de Jack Koenen competitie en bij gelegenheid mee willen fietsen op de wielerbaan van de Warande. Te weten:

 • Kinderen van leden van WTC HGW;
 • Renners die belangstelling hebben om lid te worden en een periode als proef willen deelnemen of renners die de sfeer willen proeven bij HGW;
 • Maximaal 5 (gast) renners per wedstrijd;
 • Renners dienen zich minimaal 1 dag van te voren bij een van de bestuursleden aan te melden;
 • Waar dit reglement niet in voorziet wordt per gebeurtenis door het bestuur beslist.