ALGEMENE LEDENVERGADERING WTC HET GOUDEN WIEL dd 15​​ oktober 2018

Afgemeld: Adriaan​​ van de Wijgert, Frits​​ van Wijk, Theo Braat, Rhys​​ Bickers, Michael​​ van den​​ Luitgaarden

Aanwezig: erelid Jack Koenen, Kees Pistorius (weer terug na een verblijf in Italië van 3 jaar) en 24 andere leden inclusief het bestuur.

1.

Opening door de voorzitter:

Eddie​​ Maanders​​ heet iedereen van harte welkom bij de halfjaarlijkse ALV en neemt de agenda door.

2.

Vorig vergaderverslag:

Scheidend secretaris GerT Hoorman vraagt of er nog op- of aanmerkingen of vragen zijn over het vorige verslag.

Henk Broos geeft aan dat weliswaar de grootste gaten in de weg​​ in de Willemspolder​​ zijn gerepareerd maar dat er weer nieuwe grote (meer dan 3 cm breed)​​ gaten en scheuren​​ zijn ontstaan. Na een korte discussie bieden Jan Meulman,​​ Henk Broos en Kees Vissers​​ zich aan om opnieuw de route​​ in de polder te bekijken en foto’s te maken van de nieuwe gaten en scheuren in het wegdek. Zij zullen de foto’s doorsturen naar het bestuur dat​​ vervolgens de schade zal melden aan de gemeente. Dit kan via de website van de gemeente.

3.

Wisselen van secretaris:

Eddie ​​ geeft het woord aan de scheidende secretaris, GerT Hoorman, die kort weergeeft waarom hij stopt bij WTC HGW en dus ook als secretaris: “Ik ben inmiddels lid​​ geworden van​​ WTC Vélo Amice, omdat die wielervereniging iets beter aansluit bij mijn sportieve ambities. Ik heb het afgelopen 10 jaar erg naar mijn zin gehad als lid en als bestuurslid. Ik zal niet vergeten dat WTC HGW mijn eerste wielerclub is geweest, waar ik heb leren fietsen. Ik dank jullie voor jullie​​ gezelligheid en kameraadschap.”

Vervolgens draagt GerT het secretariaat over aan de nieuwe secretaris: Wies de Schrijver.

4.

Terugblik clubuitstap​​ Limburg:

De clubuitstap was ook dit jaar weer een fantastisch evenement. De formule is goed en de organisatie heeft alles perfect georganiseerd. Met een deelname van 16 man (waarvan 3 gastrijders uit Ridderkerk) was het goed bezocht. Ook financieel is alles keurig binnen het budget gebleven. De clubuitstap staat​​ dan​​ ook al weer gepland voor volgend jaar,​​ in het 1e​​ weekend van september.5.

 

5.

Terugblik zomerseizoen:

Bij het rijden in de polder lag de opkomst rond​​ de​​ 14 rijders. Dit is normaal gezien het ledenbestand met 30 actieve leden.

Feit is​​ en blijft​​ dat er (slechts) 30 actieve leden zijn met daaronder ook nog een aantal ‘camperaars’, die vaak op pad zijn in het voor- en najaar.

De formule met lange en korte toertochten werkt goed. Ook de opkomst is goed te noemen.

Het nieuw​​ opgezette clubkampioenschap was een leuk evenement met​​ een tijdrit en rit in lijn op één dag. Rhys Bickers is clubkampioen 2018 geworden.​​ 

6.

Vooruitblik winterseizoen 2018 – 2019:

Er worden​​ komend​​ winterseizoen​​ meer crossen gehouden omdat dit veel deelnemers trekt. 11 stuks staan er​​ nu op​​ het programma. Daarnaast staan​​ er nog​​ 4 tijdritten, 2​​ wegwedstrijden​​ en een afvalrace op het programma.

8 deelnames is en blijft voldoende om in het​​ eindklassement te worden opgenomen.

Dit betekent wel extra vraag naar juryleden en parcoursbouwers. John Soeters blijft sowieso hoofd jury en zal​​ per toerbeurt​​ worden geassisteerd door vrijwilligers.​​ Voor incidentele assistentie hebben zich al gemeld​​ Jan Meulman, Piet Baaij​​ en​​ Jack Koenen. Soms zal een van de leden worden gevraagd om te assisteren. Joop maakt hiervoor een schema.

Ook is er​​ uiteraard​​ behoefte aan parcoursbouwers op zaterdag voorafgaande aan de cross op zondag. Er zijn altijd al een groot aantal vaste vrijwilligers, te weten: Dré, Ad​​ W., Wil​​ van D., Jos​​ van S., John K., Theo​​ B., Henk B. en​​ Henk I. Graag tijdig afmelden bij Joop als je niet kunt.

Zaterdag 20 oktober vindt de grote schoonmaak van het crossparcours op De Warande plaats. Er zal brood en worstenbrood worden geserveerd (dvz Henk Broos). Uit een rondje in de zaal blijkt dat er ca. 10 vrijwilligers zijn. Graag zelf harken en snoeischaren meenemen.​​ 

Joop deelt mee dat de 1e​​ wijziging op de winterkalender al binnen is. Namelijk op 28 oktober is er geen baanrijden op de Warande mogelijk ivm een cross van de DJR en WBVC. Leden van WTC HGW​​ kunnen van 08.00 – 10.00​​ uur​​ dan​​ wel gebruik maken van het crossparcours om lekker te trainen.

Op 2 december wordt er een openbare cross gehouden; deze staat open voor iedereen. Er zal een mededeling komen in het Kanton​​ (dzv Kees Vissers?)​​ en diverse Oosterhoutse wielerverenigingen zullen worden gemaild​​ (dzv Joop?). Deelname is gratis en​​ op eigen risico.

Externen mogen nog altijd deelnemen aan de overige crossen, mits van te voren aangemeld en tegen betaling van 3 Euro.

Bij de crossen zal het komend seizoen gezamenlijk worden gestart (A+B) om zo wat meer competitie in de wedstrijd te krijgen. Bij het starten wordt verzocht om ongeveer op sterkte te gaan staan, maar dit zal niet worden voorgeschreven.

De leeftijd​​ ​​ van​​ masters​​ A is opgetrokken tot​​ en met ​​ 64​​ jaar om deze​​ categorie iets te vergroten

​​ 65​​ jaar of ouder is​​ masters​​ B.

 

Joop vraagt of er nog voldoende afzetlint is. Dat blijkt zo te zijn. Joop wil bijhouden hoeveel​​ rollen afzetlint​​ we dit seizoen verbruiken.

Alle leden worden vriendelijk verzocht om conform Statuten ook tijdens het crossen de zwarte clubkleding te dragen. Ben je niet in het juiste tenue dan word​​ je niet in de uitslag meegenomen.

7.

Clubkleding:

Wies​​ de Schrijver​​ geeft aan dat​​ er mogelijk​​ kledingstukken​​ aan vervanging toe zijn. Leden​​ kunnen dat​​ voor 1 januari 2019 bij hem kenbaar te maken. De kosten zijn voor de leden zelf en de prijzen zullen waarschijnlijk​​ iets​​ hoger zijn​​ dan bij eerste bestelling. Een exacte prijsopgave kan pas nadat bekend is hoeveel en welke kleding bijbesteld moet worden.​​ 

8.

50 jarig jubileum:

WTC HGW bestaat volgend jaar in november 50 jaar. Alle reden voor een ​​ feestje. Wanneer en wat dat moet later nog worden bepaald. Suggesties en vrijwilligers die dit willen organiseren zijn welkom. Graag melden bij het bestuur. De eerste suggesties zijn: een borrel, fietstocht,​​ familietocht, koppeltijdrit met externen. Combinaties en variaties op deze thema’s zijn uiteraard mogelijk.

9.

Rondvraag:

Henk Broos vraag aandacht​​ voor 2 zeer onveilige situaties:​​ Tekens doorgeven in woord en gebaar en ritsen voor een ‘blinde’ bocht zijn verplicht, om zo ongelukken te voorkomen.

John Arts stelt voor om Jorn Knops (neef​​ van John​​ A.) een lezing te laten houden voor belangstellenden van de WTC HGW en mogelijk andere Oosterhoutse wielerverenigingen. Jorn Knops is de medische (wetenschappelijke) begeleider van Tom Dumoulin. Vanzelfsprekend zal dit iets kosten.​​ Vanuit de vergadering wordt voldoende belangstelling getoond.​​ John onderneemt verdere actie en zal dit overleggen met het bestuur.

Kees P.​​ vraagt Kees V.​​ de site aan te passen vwb de telefoonnummers die op de eerste pagina staan.

John Soeters vraagt aandacht​​ voor de snelheid tijdens de toertochten. Let op de mensen die achteraan rijden en zorg dat zij niet steeds gaten moeten dichten. Tevens​​ verzoekt​​ hij​​ om de rugnummers bij hem (thuis: Hertogenlaan 40) in te leveren.

John Soeters zegt toe altijd te zorgen voor bloemen voor de winnaars. Dit naar aanleiding van een opmerking van Wil​​ van D.​​ dat afgelopen seizoen er soms wel en soms geen bloemen waren.

Ad Wijgerde meldt dat onze kleding vooral ’s avonds slecht zichtbaar is. Hij stelt voor dit te verbeteren door de aanschaf van fel groene sokken. Het voorstel wordt niet overgenomen. Wel wordt de suggestie gedaan om achterop je fiets een rood knipperlichtje te monteren zoals in het buitenland vaak wordt toegepast.

Tenslotte wordt de actuele situatie vermeld van de gezondheid van Wil Pieterse.​​ Wil is thuis en herstel vordert langzaam. ​​​​ 

11.

Afsluiting.

Eddie sluit af door iedereen te bedanken voor​​ zijn​​ aanwezigheid en inbreng in de vergadering en in de club. De ALV is hiermee gesloten.