Verslag algemene ledenvergadering WTC Het Gouden Wiel

Datum: 02 oktober 2017

Afgemeld:

Rhys Bickers, Frits van Wijk, Dirk Brounen, Henk Broos, Rob Boeren, Michael van den Luitgaarden.

 

Aanwezig: 21 leden inclusief bestuur

 • OPENING

  • Voorzitter Eddie opent de vergadering op deze nieuwe vergaderlocatie “Woods” en heet Jack Koenen als ere-lid speciaal welkom.

  • Kort wordt ingegaan op de nieuwe vergaderlocatie en mogelijk dat de volgende ALV gehouden zal worden in de kantine van de De Jonge Renner. Theo heeft al contact hierover gehad en de uitbater ziet ons graag komen. Bovendien kwam hij met het voorstel om op zondag na de training koffie te drinken in zijn kantine. Omdat de uitbater uit Breda moet komen zal Theo hem voorstellen gebruik te maken van de kantine en faciliteiten zonder zijn aanwezigheid. (Actie: Theo)

 • NOTULEN VORIGE VERGADERING

  • De secretaris Gert vraag of iedereen zich kan vinden in de notulen van de vorige vergadering. Na een volmondig ‘ja’ van de aanwezige leden, worden de notulen van de voorgaande ALV vastgesteld.

 • BINNENGEKOMEN STUKKEN

  • Voorzitter Eddie heeft tal van mails e.d. ontvangen maar wil twee daarvan graag delen met de leden:

  • Een brief van Huub Sips en een mail van Toni Paulussen, waarin beide aangeven vanwege de leeftijd maar met gezonde tegenzin te moeten stoppen met het lidmaatschap. WTC HGW verliest hierdoor twee prominente leden van het eerste uur en had ze graag in het zonnetje gezet vandaag. Helaas was Huub verhinderd en voelde Toni daar nog even niets voor. Het bestuur zal kijken wanneer en hoe we hen nog een keer waardig kunnen bedanken voor het inzet van de afgelopen jaren als lid van WTC HGW. (Actie bestuur.)

 • EVALUATIE ZOMER PROGRAMMA

  • De opkomst bij zowel de toertochten als in de polder waren weer goed, al zien we wel dat het in de loop van de jaren door de vergrijzing van de vereniging de deelname gestaag afneemt. Voorzitter Eddie geeft aan we erop toe zullen zien dat de korte toertocht niet langer zullen zijn dan 65 km maximaal. Langere toertochten staan expliciet vermeld op het programma.

  • Deze zomer is het een keer misgegaan met de jurering, namelijk bij de ploegenachtervolging. Het bestuur heeft besloten om in het zomerprogramma de wedstrijden zonder jury te houden. De ploegentijdrit vormt hierop een uitzondering. Gelukkig biedt Wil van Dorst zich aan om dan als jury op te treden.                                                                                                                                                                                                             

 • VEILIGHEID

  • Gezien het grote aantal ongelukken waarbij racefietsers betrokken zijn blijft aandacht vragen van VEILIGHEID geboden. Eddie benadrukt dat nog eens door de volgende punten te benoemen:

   • Tekens doorgeven in het peloton

   • Niet te snel optrekken door de voorrijders na de bochten

   • Ritsen bij het naderen en nemen van onoverzichtelijke bochten

 • WINTERPROGRAMMA 2017 – 2018

  • Joop van Laarhoven geeft als voorzitter van de Wintercompetitie de volgende punten aan:

  • 18 februari wordt de Cross 4 the Crocus nog toegevoegd

  • Volgens de nieuwe regels wordt het klassement opgemaakt uit minimaal 3 deelnames aan de wegonderdelen, 4 deelnames aan de crossonderdelen plus een ‘beste’ uitslag van nog een deelname. Dit maakt samen 8 deelnames.

  • Vorig jaar waren er 14 renners uiteindelijk opgenomen in het klassement en er waren helaas 4 renners met 7 deelnames. Joop zal het komende seizoen de leden hierop attenderen maar de leden zijn hier uiteraard ook zelf verantwoordelijk voor. Het doel is om uiteindelijk zoveel mogelijk renners in het klassement te kunnen opnemen.

  • Joop zal met instemming van het bestuur ook andere wielerclubs benaderen om deel te nemen aan de crossen op de Warande. In principe wordt een zacht maximum gesteld van 6 externe deelnemers.

  • Zaterdag 21 oktober 0900 is de grote snoei- en opruimdag om de Warande gereed te maken voor het cross-seizoen. Gevraagd wordt om een grote opkomst van vrijwilligers. Alle hulp is welkom.

  • Voor de crossen wordt op de zaterdag voorafgaande het parcours opgebouwd door de vrijwilligers, start opbouw 09.30 en gereed omstreeks 11.00.

  • De jury voor het winterseizoen zal bestaan uit John Soeters, Eric van de Noort en zo nodig Wil van Dorst.

  • Verzoek aan de leden om de rugnummers de 1e cross mee te nemen of daarvoor bij Joop in te leveren.

  • Secretaris Gert zal zorgen voor een flyer voor de omwonenden van de Warande, zodat zij hun hond niet los laten lopen ’s morgens in het bos/ op de baan. (actie Gert)

  • Voor de “snert-rit” traditiegetrouw ter afsluiting van het winterseizoen werpen zich John, Eddie en Jan Meulman zich op als vrijwilligers voor het ophalen, uitserveren en wegbrengen van de soep e.d. naar cateraar Vermeulen. Graag een foto met spandoek van Vermeulen in de krant en op de site om hem te bedanken als sponsor. (Actie Jan en Kees).

  • De 2e sleutel van het hek van de Warande is momenteel zoek. Joop zal vragen of die in het bezit is van John Soeters of Huub van Steenhoven en vervolgens een regeling maken en bekend stellen waar een reservesleutel kan worden opgehaald (Actie Joop).

  • Joop ligt verder het winterprogramma toe en zal zorgen dat er een definitieve versie verschijnt op de site en via de mail (Actie Joop en Gert). De Warande is gehuurd tot en met zondag 11 maart, daarna wordt elders gefietst.

 • CLUBUITSTAP

  • De clubuitstap naar Limburg was erg succesvol met een eigen kok (Eric) en eigen verslaggever (John Arts) en er is veel plezier gemaakt. Jammer alleen van de bekeuringen voor het rijden door het rode licht (…), maar de kosten voor de club zijn keurig binnen de perken gebleven. Ook volgend jaar staat dit uitje weer op de agenda. Op het verblijf, het Zinkviooltje, is al een optie genomen door Wil van Dorst. 

  • De eendaagse clubuitstap, een rit in de omgeving van Nijmegen georganiseerd door Wies, is helaas vanwege het hele slechte weer afgelast, maar zal ook volgend jaar in het programma worden opgenomen.

 • WEBSITE WTC HGW

  • De website is weer helemaal up and running dankzij wat externe hulp. Foto’s en artikelen kunnen weer moeiteloos worden geplaatst en verwijderd door Kees Vissers.

  • De inlogcode van de site voor de leden is: 0501

 • FOTO’S

  • De broer van Kees Vissers zal op 5 november om 08.45, voor de start van de training, een groepsfoto maken van alle leden van WTC HGW. Denk dan ook aan het aantrekken van het clubtenue!

  • Kees Vissers zal het smoelenboek op de site weer gaan vernieuwen met individuele foto’s in clubtenue.

 • CLUBACTIVITEIT

  • Wil, Ad en Kees (de feestcommissie) zullen zich binnenkort buigen over het organiseren van een clubevenement (borrel, diner of iets dergelijks?) in februari/ maart 2018 en komen met een voorstel naar het bestuur. Penningmeester Theo zal het beschikbare budget aangeven (Actie Theo, Wil, Ad, Kees).

 • RONDVRAAG

  • Jan Stultjens: Vraagt of het bestuur bakkerij De Jong wil bedanken voor de worstenbroodjes. (Actie Gert)

  • Wil van Dorst peilt of er belangstelling is voor een wielerworkshop van Rens? Er is voldoende belangstelling en Wil zal komen met een voorstel aan het bestuur (Actie Wil).

  • Ad Wijgerde: Verzoekt om een sleutelregeling voor de Warande in het geval als een van de sleutelhouders er niet is (zie eerder punt. Actie Joop).

  • Joop geeft aan dat de definitieve agenda voor het winterseizoen binnenkort zal verschijnen (zie eerder punt) en verzoek alle oude versies weg te gooien.

  • Jack Koenen verzoekt het bestuur alvast na te denken over het 50-jarig bestaan in 2019 (Actie bestuur).

 • SLUITING

  • Voorzitter Eddie sluit de vergadering maar niet voordat hij iedereen heeft bedankt voor zijn komst en inbreng, en het uitdelen van oude wielerprullaria van thuis en uit Sluis I.