VERSLAG

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING WTC HET GOUDEN WIEL d.d.​​ 12​​ oktober​​ 2020​​ 

 

Aanwezig:​​ Eddie Maanders, Theo Joore, Jan Meulman, Wies de Schrijver, Henk Imbos, Dré v.d. Heijkant, Jos de Wit, Ad Wijgerde, John Soeters, Joop Laarhoven, Ad Verkooijen, Eric v.d. Noort, Wil van Dorst, Jos van Steenoven, John Arts, Henk Broos, Jan Stultjens, Jack v.d. Luitgaarden

Afgemeld:​​ ​​ Rhys Bickers,​​ Michael​​ van den​​ Luitgaarden, Jan de Geus, Kees Pistorius, Theo Braat, Ad Joore, John Koreman, Hans van Oortmerssen ​​ ​​​​ 

 

 • Opening

Eddie opent de vergadering om 20.15​​ uur.

Om te kunnen voldoen aan de coronaregels vindt de vergadering plaats in de garage van Ad Wijgerde.​​ Alle aanwezigen hebben vooraf hun naam en telefoonnummer op een lijst ingevuld, zoals vereist voor bijeenkomsten. Verder houden zij zich aan de regels ten aanzien van onderlinge afstand.​​ Eddie dankt Ad en Christine​​ voor hun medewerking en overhandigt Ad een bos bloemen en een flesje.

​​ 

 • Terugblik op het afgelopen jaar

Eddie beschouwt het afgelopen bewogen jaar. Dieptepunt van het jaar voor onze vereniging was het overlijden van Wil Pieterse in december 2019. Wil was een van onze trouwste leden en vaste deelnemer aan de Jack Koenen competitie. En ook in oktober 2019 heeft hij nog aan de eerste onderdelen deelgenomen. We zullen hem komende winter node moeten missen.

 

Door de corona uitbraak is het afgelopen jaar voor onze vereniging een lastig jaar geworden. De Jack Koenen competitie konden we niet volledig afwerken. Gelukkig wel zover dat er redelijkerwijs een klassement opgesteld kon worden. Na de lockdown waren we genoodzaakt om​​ van 3 mei tot en met 28 juni​​ individueel te fietsen en konden we​​ daarna​​ voorzichtig weer in groepjes aan de slag. En daarna hebben we gelukkig ook weer enkele wedstrijden, waaronder het clubkampioenschap, kunnen houden.

 

Op dit moment is het weer afwachten wat de regering morgen aan maatregelen zal afkondigen om de gevolgen van een nieuwe uitbraak van het virus te beperken.

 

Onze vereniging telt op dit moment 34 leden, waarvan 29 actief.​​ 

 

 • Notulen ALV d.d. 14​​ oktober 2019

In de notulen van de vergadering​​ wordt gesproken over deelname van niet-leden aan de wedstrijden van de competitie. Joop Laarhoven meldt dat hierover in de wedstrijdcommissie is gesproken. Besloten is dat iedereen die zich meldt, zonder betaling van inschrijfgeld,​​ mag meedoen. Wel is deelname, zoals ook voor de leden, op eigen risico. De vereniging is niet verzekerd voor​​ eventuele schade tijdens verenigingsactiviteiten.​​ 

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

 

 

 • Financieel verslag/Kascontrole

Alle leden hebben een financieel verslag ontvangen over de periode van 1 april 2019 tot 2 oktober 2020. Dit verslag is gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie bestaande uit Jack van den​​ Luitgaarden en Henk Broos. Jack is aftredend en wordt opgevolgd door​​ John​​ Arts.

Penningmeester Theo Joore licht het financieel verslag toe.

 

Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering licht Wies​​ de Schrijver​​ toe dat​​ het contract met de gemeente voor huur van de Warande loopt van​​ 4​​ oktober 2020 tot en met 14 maart 2021. Dit betreft alle zondagen in die periode met uitzondering van 22 november 2020. Mogelijk zullen nog enkele zondagen voor ons komen te vervallen in verband met activiteiten van De Jonge Renner of Cross for  ​​​​ the Crocus. Door de corona problematiek bestaat hierover nog geen​​ helderheid.

De huur bedraagt dit seizoen €41,80 per zondag in 2020 en € 42,50 in 2021. Totaal is dat voor het hele seizoen € 926,60.

 

 • Clubkampioenschap

Op 13 september is in de polder het clubkampioenschap verreden bestaande uit een individuele tijdrit over 1 ronde en een rit in lijn over 4 ronden.​​ 

Winnaar was, net als vorig jaar, Theo Joore met als tweede Joop Laarhoven en als derde Eric van den​​ Noort.

Theo​​ ontvangt, onder luid applaus van de vergadering,​​ een bos bloemen​​ van de voorzitter.

 ​​​​ 

 • Jack Koenen competitie 2019-2020

Zoals eerder vermeld kon het programma niet volledig worden afgewerkt. Wel zijn voldoende onderdelen verreden om tot een verantwoord klassement te komen.

 

Eddie vermeldt dat wedstrijden niet kunnen worden verreden zonder de inzet van de juryleden. Hij dankt het hoofd jury John Soeters en zijn assistenten voor hun inzet en overhandigt hen een cadeaubon van de Firma Trommelen.

 

Vervolgens maakt Eddie de uitslag​​ van de competitie bekend.​​ Winnaar is Henk Broos met op de tweede plaats Rhys Bickers en derde Joop Laarhoven. Alle leden die aan voldoende wedstrijden hebben deelgenomen ontvangen een cadeaubon van de Firma Trommelen.

 

Vervolgens licht Joop als voorzitter van de wedstrijdcommissie de opzet voor het komende seizoen toe.

 • In verband met de onzekere tijd bestaat de kans dat wijzigingen in het programma aangebracht moeten worden. Dit zal dan per mail en app aan de leden worden meegedeeld.

 • Iedere deelnemer behoudt het rugnummer van vorig seizoen.

 • Materialen voor afzetten van het parcours zijn te vinden in het berghok achterop het terrein. Dit is door Ad Wijgerde netjes ingericht en goed afsluitbaar gemaakt. ​​ 

 • Schoonmaken van het bos vindt plaats op zaterdag 24 oktober vanaf 9.30 uur. Voor koffie en worstenbrood wordt gezorgd. Graag zoveel mogelijk deelnemers.

 • Tijdens de winteractiviteiten zijn beide kleedlokalen open. Echter mogen niet meer dan 6 leden tegelijk binnen zijn. Deuren blijven open i.v.m. voldoende ventilatie. Blijf bij droog weer zoveel mogelijk buiten.​​ 

 • Een officiële prijsuitreiking na afloop van de wedstrijden zal dit seizoen niet plaatsvinden.

 • De jury​​ zal bestaan uit John Soeters als hoofd jury, Jan Meulman en Eric van den​​ Noort. Als mogelijke invaller zal Jan Stultjens optreden.

 • De eerste cross vindt plaats op 9 november 2020.

 

Naar aanleiding van een voorstel van Henk Imbos wordt gesproken over het mogelijk beperken van het gebruik van afzetlint en het eventueel laten staan van de afzettingen. Besloten wordt om het aanbrengen van lint zoveel mogelijk te beperken, maar om het lint wel na elke wedstrijd op te ruimen.

 

Joop zal alle spelregels nog aan de leden doorsturen.

 

 

 

 

 • Rondvraag

Gesproken wordt over een mogelijkheid om de nagedachtenis aan Wil Pieterse levend te houden. Dit in de vorm van het verbinden van zijn naam aan één van de clubactiviteiten. Het bestuur zal zich hierover buigen.

 

Joop​​ Laarhoven​​ vermeldt dat in het verleden de mogelijkheid is geopperd om aan het zomerprogramma ook een soort competitie te verbinden. Hij heeft hierover met enkele leden gesproken. Gedacht wordt om bij vrij fietsen in de polder de huidige werkwijze (na 9.00 uur 2 ronden met snelheid van 32 á 33 km/u en daarna nog 4 ronden zonder maximale​​ snelheid) te handhaven, maar aan het eind de uitslag te noteren en via een puntensysteem een klassement op te maken.​​ Hij komt te zijner tijd met een definitief voorstel.

 

Kees Vissers​​ vraagt​​ iedereen om bij het rondsturen van een email​​ aan de leden van de club goed de actualiteit van het ledenbestand in de gaten te houden, zodat het bericht niet naar oud-leden wordt gestuurd. Verder vraagt hij om in verband met​​ de privacy-regels​​ een dergelijke mail​​ “BCC”​​ te sturen.

 

John Soeters meldt dat afgelopen weekend om 9.30 uur leden van de Pedaalridders op de baan kwamen om daar een wedstrijd te houden. Zij zouden de baan gehuurd hebben van De Jonge Renner. Eddie wijst erop dat de baan niet door De Jonge Renner maar door de gemeente wordt verhuurd en dat wij een contract hebben voor de zondag van 8.00 uur tot 10.00 uur.​​ Dit kan steeds aan mogelijke “indringers” worden meegedeeld.

 

Verder is afgelopen zondag een loslopende hond op de baan gesignaleerd. Dit is jaren geleden ook eens gebeurd, waardoor toen enkele van onze leden gevallen zijn. Enkele buurtbewoners hebben een poortje naar het Warande terrein en hebben van de gemeente toestemming om hun hond​​ op het terrein​​ uit te laten. De begeleider van​​ een hond kan erop worden gewezen dat dit op zondagochtend zeker niet de bedoeling is. Indien dit nogmaals gebeurt zal het bestuur de gemeente hierop aanspreken.

 

Ad Wijgerde wijst erop dat zich onderin het tunneltje veel vuil verzamelt na regenval. Hij vraagt de wedstrijdcommissie erop toe te zien dat dit vóór het inrijden en de wedstrijd wordt verwijderd. Joop Laarhoven zorgt dat hiervoor enkele bezems worden aangeschaft.

 

Om bij het vegen van het parcours te blijven reikt Eddie aan Ad Verkooijen een cadeaubon van​​ de firma​​ Trommelen uit vanwege zijn noeste arbeid ten aanzien van het schoonvegen van de bochten in de​​ Willemspolder.

 

Tenslotte dankt Jack van den​​ Luitgaarden de leden van de club voor alle blijken van belangstelling en steun ten tijde van zijn verblijf in het ziekenhuis en​​ herstelperiode thuis​​ als gevolg van zijn ongelukkige slippertje op het dak. En daarna nog eens vanwege zijn operatie.​​ 

 ​​​​ 

 • Sluiting

Eddie sluit de vergadering om​​ 21.45​​ uur.