VERSLAG

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING WTC HET GOUDEN WIEL d.d.​​ 14​​ oktober​​ 2019​​ 

 

Aanwezig: 18​​ leden

Afgemeld:​​ John Arts,​​ Frits van Wijk,​​ Jan Stultjens, Hans van Oortmerssen, Theo Braat, Rhys Bickers en Jac​​ van den​​ Luitgaarden ​​ ​​​​ 

 

  • Opening

Eddie opent de vergadering om 20.35 uur.

De vergadering start met 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan de onlangs overleden (ex)leden Piet Baaij en Tony Paulussen.

 

  • Mededelingen

Per email hebben we een uitnodiging ontvangen voor het wielercafé op 9 november te houden in ’t Zonneke. Aanwezig zal o.a. zijn Karsten Kroon. Entree is € 5,00.

 

  • Notulen ALV d.d. 15 oktober 2018

In de notulen van de vergadering van​​ 23 mei 2019​​ wordt vermeld dat de gemeente Oosterhout in augustus een verenigingskrant zou uitgeven waarin ook een stukje over onze vereniging zou worden opgenomen. Deze krant is inderdaad verschenen, maar blijkbaar hebben niet alle leden de krant ontvangen. Kees Vissers zorgt dat ieder een link ontvangt zodat deze krant alsnog kan worden bekeken.

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 

  • Winterprogramma 2019-2020

Joop reikt ter vergadering het programma uit en licht het toe. Komende winter zijn er vier zondagen dat we niet op het parcours kunnen. Dit betreft 27 oktober (veldtoertocht DJR), 24 november (DJR cross WBVC), 16 februari (Cross for the Crocus) en 23 februari (carnaval). Deze laatste datum​​ kunnen we mogelijk wel op de baan. Dit te zijner tijd nader bezien.

Voor de Jack Koenen competitie staan er weer 11 crossen op het programma. Ook zijn 7 wegonderdelen opgenomen. De puntentelling is weer zoals vorig jaar. De bloemen zijn steeds voor de winnaar.

 

Cross wedstrijden gaan in beginsel altijd door. Als voor de wegwedstrijden op zaterdag de weersverwachting twijfelachtig is wordt per app en mail op zaterdagavond al een waarschuwing afgegeven. Op zondag om 8.00 uur wordt​​ vervolgens​​ definitief beslist of een wedstrijd wel of niet doorgaat. Ook dit gebeurt per app en mail.​​ Bij geen melding op zaterdag of zondag gaat het door.

 

John Soeters is weer hoofd jury die wordt bijgestaan door Jan Meulman en/of Eric van de Noort. John vraagt aan de leden die dat nog niet hebben gedaan om hun rugnummer bij hem in te leveren.

 

Op zaterdag 2 november wordt het bos weer schoongemaakt. We starten om 9.30 uur. Graag zoveel mogelijk leden met het nodige gereedschap aanwezig.​​ 

 

 

 

 

  • Staat van het wegdek in de Willemspolder

 

De gemeente Oosterhout heeft op een aantal plaatsen onderhoud aan het wegdek gepleegd. Dat is nog niet overal voldoende. Met name net na de bocht na de finish is dit nog niet gebeurd. Henk Broos heeft via de gemeente app nog melding gemaakt van de gevaarlijke situatie. De gemeente heeft toegezegd hierop actie te ondernemen. Dat is echter tot heden nog niet gebeurd.​​ Henk houdt dit in de gaten.​​ 

 

De gemeente Geertruidenberg​​ heeft op onze brief over de Borstlappenweg (finish straat) niet gereageerd, maar er is wel actie ondernomen. Iets voor de finish is aan de rechterkant van de​​ weg​​ enige reparatie gepleegd en is een waarschuwingsbord geplaatst.

 

De conclusie is dat groot onderhoud, zoals in onze brief gevraagd, voorlopig niet door de beide gemeenten wordt gepland. De uitgevoerde reparaties zijn, op één plek na, wel voldoende om hier veilig te kunnen fietsen.

 ​​​​ 

  • Jubileum borrel 1 december 2019

Eddie geeft een toelichting op de op 1 december bij La Cantina te houden jubileum borrel. Start is om 15.00 uur en eind om 18.00 uur. ​​ Nadere uitnodiging volgt en wordt verzorgd door Kees Vissers.

 

  • Terugblik​​ clubuitstap Limburg

De clubuitstap is wederom goed verlopen. Alle deelnemers zijn enthousiast. Besloten is om voor volgend jaar weer te reserveren. Zoals steeds vindt de clubuitstap plaats in het weekend van de 1e​​ zondag van september.

 

  • Kledingzaken

Wies vermeldt dat de nieuwe kleding volgens opgave van de leden eind september is besteld. Totaal betreft dit 32​​ jubileumshirts korte mouw, 26 korte broeken, 8 shirts lange mouw en 2 stel armstukken. 1 shirt korte mouw per lid wordt betaald uit de clubkas. Ook wordt voor een korte broek € 35,00 uit de clubkas betaald. De leden betalen zelf € 31,55 voor een korte broek, € 46,60 voor een shirt met lange mouw en € 16,50 voor mouwstukken.

De levertijd is 6 tot 8 weken, zodat de kleding tijdig voor de jubileumviering binnen zal zijn.

Ter vergadering toont Wies een proeflap met de kleur van de shirts.

 

  • Rondvraag

Op een vraag van Ad Joore wordt vermeld dat het verslag van de vergadering alleen per mail wordt verstuurd.

 

Eric van de Noort vraagt om na te denken over een soort zomercompetitie. Joop geeft aan dat nagedacht wordt over een soort klassement voor het vrij fietsen in de polder, zonder dat dit een wezenlijke verandering moet zijn ten opzichte van de huidige vorm. Te zijner tijd komt hij hiervoor met voorstellen.

 

Wil van Dorst oppert de mogelijkheid om voor externen een soort winterabonnement in te stellen. Dit om mogelijk nieuwe leden aan te werven. Na discussie over voor- en nadelen wordt besloten om dit onderwerp eerst nader in de bestuursvergadering te bespreken.

 

Kees Vissers heeft behoeft aan ondersteuning om enige aanpassing in de website door te voeren. Kees en Theo overleggen hierover.

 ​​​​ 

  • Sluiting

Eddie sluit de vergadering om​​ 21.55​​ uur.