Verslag algemene ledenvergadering WTC Het Gouden Wiel

Datum: 24 mei 2018

Afgemeld: Jan de Geus, Frits van Wijk, Dirk Brounen, Henk Broos, Theo Braat, Michael van de Luitgaarden

Aanwezig: 22 leden inclusief bestuur

 • OPENING

  • Voorzitter Eddie opent de vergadering nadat Kees Vissers een foto van het bestuur heeft gemaakt, op de vergaderlocatie, de kantine van de De Jonge Renner.

  • Eddie gaat kort​​ in op de afmeldingen, maar stelt vast dat de opkomst voor ALV ook dit keer weer goed is.

  • Eddie vraagt aandacht voor de volgende mails:

   • Verzoek tot deelname Dorst on Tour op 1 juli voor de stichting PIM: WTC HGW doet niet mee vanwege de hoge inschrijvingskosten.

   • Verzoek van Rein Lambrechts om de​​ BENETOUR te ondersteunen: Theo Braat heeft zich hiervoor als enige aangemeld.

   • Een mail over het slechte wegdek in de polder: Gert heeft dit bekend gesteld bij de gemeente per mail op 1 mei, maar tot op heden nog niets van de gemeenten gehoord. Actie: GerT

   • Kees heeft een mail gestuurd over slijtage van de kleding maar uit onderzoek bleek dat dit te wijten was een het mee wassen van kleding met klittenband. Overigens kan kapotte kleding vervangen worden door de leverancier.

 • NOTULEN VORIGE VERGADERING

  • De secretaris Gert vraag of iedereen zich kan vinden in de notulen van de vorige vergadering. Na een volmondig ‘ja’ van de aanwezige leden worden de notulen van de voorgaande ALV vastgesteld.

 • FINANCIEEL VERSLAG

  • Jos de Wit en Kees Vissers hebben de kas gecontroleerd en geen onrechtmatigheden gevonden. In kas per 1 jan 2018: ​​ Euro 6050,32.

  • De nieuwe kascontrolecommissie wordt Jos de Wit en Jacques van de Luitgaarden.

 • KLEDING

  • Zie pt 1.c.iv. Kees heeft 4 serieuze reacties ontvangen maar het bleek toch vooral aan het mee wassen van kleding met klittenband en de beugel BH te liggen.

 • JK COMPETITIE

  • Joop krijgt het woord en maakt melding van het feit dat het weer een mooi crossseizoen was met een grotere opkomst dan voorgaande jaren. Met een gemiddelde van 17 deelnemers per​​ cross.

  • Joop bedankt ook weer de enthousiaste parcoursbouwers en de nieuwe jury John en Eric (en bij tijd en wijle Wil van Dorst).

  • Uiteindelijk heeft dit geleid tot 16 klassementsrijders. Een speciale vermelding verdient hier Wil Pieters die alle keren aanwezig is geweest.

  • In september zal het nieuwe winterseizoen worden gepland. Er wordt gedacht aan meer crossen (8 tot 10), een openbare cross en het hanteren van 1 klassement en het toevoegen van een rit in lijn op weg.

  • De suggestie van Henk Imbos voor het​​ invoeren van een 1% regeling zal ook worden bezien door de commissie.

  • Vervolgens vindt de PRIJSUITREIKING plaats van de JK-competitie:

   • Winnaar A: Henk Broos​​ (2.John Arts 3.Rhys 4.Joop 5.Dré)

   • Winnaar B: Theo Joore (2.Wies 3. Henk Imbos 4. Wil Pieters 5.Ad Wijgerde)

  • Eddie bedankt Joop en de jury voor hun goede werk en overhandigt Joop een bos bloemen.

 • WEGDEK POLDER

  • Zie pt 1.c.iii. Actie: Gert zal bij de gemeente Oosterhout navragen hoe het er mee staan want de status van het wegdek is op sommige plaatsen levensgevaarlijk.

 • ZOMERPRGRAMMA

  • Het nieuwe zomerprogramma van 2018 is uit. Graag aandacht voor het clubkampioenschap op 9 september. Voor een aantal tourritten wordt nog een voorrijder gezocht en anders wordt dat ter plekke besloten.

  • Met ingang van 3 juni is het vertrekpunt altijd SINT ANTHONIUSKERK om 08.30.

  • Voor de Worstenbroodrit op 30 september moet nog worstenbrood worden geregeld. Actie Henk Broos.

 • CLUBUITSTAP

  • Net als voorgaande jaren zal de er worden gefietst in Zuid-Limburg en overnacht bij het Zinkviooltje. Data zijn 31 aug en 1 en 2 sept. Het organisatiecomité Wil van Dorst en Ad Wijgerde, zullen binnenkort een mail sturen met alle details en de mogelijkheid tot inschrijven.

 • FEESTCOMMISSIE

  • In verband met 50-jarig jubileum van de club in 2019 wordt iedereen verzocht om mee te denken voor een passende activiteit.

  • De commissie beraadt zich nog op een betaalbare activiteit dit jaar. Wordt vervolgd.

 • AVG

  • De invoering van deze wet heeft ook consequenties voor het beheer van persoonsgegeven voor onze club.

  • In​​ het huishoudelijk reglement komt een overzicht van alle maatregelen en regels die we als vereniging hanteren. Dit heeft momenteel verder geen gevolgen voor de leden maar we voldoen dan aan de wettelijke eisen.

  • Mocht iemand bezwaar hebben tegen het gebruik​​ maken van e-mailadres, fotomateriaal of persoonsgegevens zoals die in de ledenlijst staan dan dient hij dat kenbaar te maken aan het bestuur.

 • RONDVRAAG

  • Joop bedankt nog even John Koreman en Jan Meulman voor het regelen van de snert tijdens de snertrit.

 • SLUITING

  • Voorzitter Eddie sluit de vergadering, maar niet voordat hij iedereen heeft bedankt voor zijn​​ komst en inbreng.