Statuten

WTC Het gouden Wiel is op 5 april 2001 statutair gevestigd. De statuten liggen ter inzage bij de secretaris.