Organisatie

WTC Het Gouden Wiel is gevestigd te Oosterhout. In principe kan iedereen vanaf 25 jaar lid worden, mits de ledenvergadering geen bezwaar heeft. Een kandidaat-lid wordt pas toegelaten als er een plaatsje vrij is binnen de vereniging. Wel kan een kandidaat-lid ter kennismaking aan een aantal activiteiten deelnemen.

Het jaarprogramma van Het Gouden Wiel bestaat uit twee gedeelten. Te weten een zomer- en een winterprogramma. Het zomerprogramma start op de eerste zondag van april en is onder te verdelen in een viertal onderdelen: toertochten, vrij fietsen, wedstrijden en overige fietsactiviteiten.

De toertocht is een rit van ca 60 à 70 km, die verreden wordt in een rustig tempo van gemiddeld ongeveer 30km/u. Het vertrek vindt plaats vanaf de Sint-Antoniuskerk te Oosterhout.

Het zogenaamde vrij fietsen, speelt zich af in de Willemspolder gelegen tussen Oosterhout en Raamsdonksveer ten oosten van de A 27. Op een parcours van ongeveer 6 km worden vijf ronden afgelegd in een rustig tempo, waarna nog vijf ronden volgen in een “vrij” tempo, waarbij iedereen naar hartenlust mag knallen zodat er vanzelf een wedstrijd element ontstaat.

Op hetzelfde parcours wordt ook de wedstrijd verreden: een individuele tijdrit, een koppeltijdrit of een ploegentijdrit maar ook andere wedstrijdvormen kunnen aan bod komen bv een Australische achtervolging. Na enkele rondjes gemeenschappelijk warm rijden, wordt met de wedstrijd, die meestal over 4 tot 5 ronden gaat, gestart.

Over de gehele zomerperiode vinden er fietsactiviteiten plaats in de vorm van een snertrit, worstenbroodrit en  soms een bezoek gebracht aan het wielerbaantje in Dordrecht. In september wordt het zomerseizoen afgesloten met een fietsuitstapje in Limburg en de Voerstreek.

Het winterprogramma van WTC Het Gouden Wiel speelt zich hoofdzakelijk af op de Warande te Oosterhout, vanaf oktober iedere zondag om 08:30 uur. De leden kunnen daar fietsen op het baantje, veldrijden of deelnemen aan de conditietraining. In het winterprogramma zit ook een wintertrimcompetitie. Deze bestaat uit een achttiental wedstrijden onderverdeeld in veldritten en diverse individuele tijdritten waarvan twee in de Willemspolder worden verreden.

Naast het sportieve element staat ook het sociale element hoog in het vaandel bij onze vereniging derhalve wordt elk jaar bezegeld met een feestavond. Deze feestavond wordt verzorgd door de feestcommissie.

Besluiten over de gang van zaken en de activiteiten worden genomen in de zesmaandelijkse ledenvergadering, die plaatsvindt in ons “clubhuis”, café Sluis 1. De vereniging heeft in het verleden een aantal commissies (toer-, feest-, wintertrimcommissie, commissie post enz), samengesteld die een aantal zaken voor de vereniging regelt. Het bestuur van WTC Het gouden Wiel dat over dit alles waakt, bestaat uit voorzitter Eddie Maanders, penningmeester Theo Joore, secretaris Wies de Schrijver en de algemeen lid Jan Meulman. Door het bestuur is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en staat de vereniging in het handelsregister van de KvK ingeschreven.

Naast de vaste activiteiten die vanuit de vereniging op de zondagmorgen worden georganiseerd, is een aantal vaste gemeenschappelijke ritten in de loop der jaren spontaan ontstaan. Inmiddels “vaste” afspraken zijn zaterdag om 13:00 (vertrek vanaf de St Antoniskerk). Maandag- en woensdagavond vertrek om 18:30 uur vanaf de Beneluxlaan (Kwik-fit) te Oosterhout. In de zomermaanden wordt op dinsdagavond regelmatig om 18:30 uur in de Willemspolder een gezamenlijke wielertraining afgelegd.

Note: Zowel tijdens de wedstrijden als het vrij fietsen, is het dragen van een valhelm verplicht.